Garantiebepaling

Garantie

Als u iets koopt, hebt u volgens de wet recht op een deugdelijk product. Dat heet de wettelijke garantie. Het betekent dat het product geen gebreken mag vertonen die je – als je het product op een normale manier gebruikt – niet verwacht binnen de verwachte levensduur van het product. Dit geldt ook voor uw aankoop bij Wonderlijk Woud. Is een product niet goed, dan doen wij er alles aan om een oplossing te vinden.

Zoals vermeld in onze Algemene voorwaarden:


Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk ofwel elektronisch te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn. Hierbij moet u denken aan materiële schade, zoals bijvoorbeeld glas en de verzorging van de planten zoals omschreven in de bijgeleverde verzorgingstips;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Product niet goed?

Is een product met garantie niet goed of stuk? Dan adviseren wij u om contact op te nemen via info@wonderlijkwoud.nl.

 • Ging het product stuk binnen de omruil garantietermijn van twee weken? Dan krijgt u vaak direct een nieuw product of een vergelijkbaar product tot eenzelfde aankoopwaarde. Als een product niet op voorraad is, kan het worden besteld. Er zijn een paar uitzonderingen (denk bijvoorbeeld aan nalaten van verzorgingstips, breken van glas en het niet kunnen leveren van unieke flessen).
 • Ging het product stuk NA de omruil garantietermijn? Dan zorgen wij ervoor dat we een oplossing kunnen verzinnen.